Strony partnerów: DE | CZ | PL

Żegnamy Michała Turkiewicza

 

 W dniu 17. września 2021r. zmarł Michał Turkiewicz, doświadczony pedagog, zasłużony dla Lubania, lubiany i ceniony samorządowiec, poseł na Sejm RP IV kadencji z okręgu legnickiego, były wiceburmistrz Lubania, prezes Zarządu ZGIUK sp. z o/o w Lubaniu i radny Powiatu Lubańskiego.

 W latach 2003 – 2007 Michał Turkiewicz przewodniczył Konwentowi Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu NYSA i był Prezydentem Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa ze strony polskiej.

 Od paru miesięcy zmagał się z ciężką chorobą. Miał 65 lat.

W imieniu własnym i pracowników Euroregionu Nysa składam szczere kondolencje  rodzinie i najbliższym Michała Turkiewicza. 

Niech spoczywa w pokoju.

Piotr Roman

Prezydent Euroregionu Nysa