Strony partnerów: DE | CZ | PL

  • Jelenia Góra, dnia 03.2023

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI

XVIII Edycji Konkursu

 „Uczę się bezpiecznie żyć”

  • Etap subregionalny Konkursu

Dnia 20.03.2023 roku w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze odbył się etap półfinałowy XVIII Edycji Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”.

Konkurs rozgrywał się w czterech kategoriach wiekowych:

  • Kategoria Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne
  • kategoria klas I – III
  • kategoria klas IV – VI
  • kategoria klas VII – VIII

Wzięło w nim udział ogółem 17 drużyn z klas 0, 19 drużyn z klas I-III, 22 drużyny z klas IV-VI i 28 zawodników (kat. SP kl. VII -VIII) ze szkół oraz przedszkoli leżących na terenie gmin zrzeszonych w Euroregionie NYSA po stronie Polskiej (z wyjątkiem Jawora, Świerzawy, Złotoryja,

Po rozegraniu etapu półfinałowego, decyzją Komisji konkursowej na podstawie osiągniętej liczby  punktów w swojej kategorii wiekowej do finału dolnośląskiego 15 maja na Uniwersytecie Wrocławskim, zakwalifikowały się następujące drużyny, oraz zawodnicy w kategorii klasy VII – VIII:

Kategoria Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne

L.p.

Nazwa Szkoły, Przedszkola

Suma uzyskanych punktów

1.

Miejskie Przedszkole nr 19 Jelenia Góra

95,5

2.

Miejskie Przedszkole nr 10 Jelenia Góra

94,5

3.

Publiczne Przedszkole Mysłakowice

90,5

Kategoria klas I – III

L.p.

Nazwa Szkoły

Suma uzyskanych punktów

1.

Szkoła Podstawowa nr 2 Jelenia Góra

115,5

2.

Szkoła Podstawowa nr 3 Kowary

115,5

3.

Szkoła Podstawowa Wojcieszów

110,5

Kategoria klas IV – VI

L.p.

Nazwa Szkoły, Przedszkola

Suma uzyskanych punktów

1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Marciszów

77,00

2.

Szkoła Podstawowa Janowice Wielkie

77,00

3.

Szkoła Podstawowa Nowogrodziec

73,00

Kategoria  klasy  VII – VIII

L.p.

Nazwa Szkoły

Imię i nazwisko zawodnika

Suma uzyskanych punktów

1.

Szkoła Podstawowa Działoszyn

Michalina Stawiarska

128,5

2.

Szkoła Podstawowa nr 11 Jelenia Góra

Łucja Smaruj

128,5

3.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Marciszów

Lena Pisarek

128,0