Strony partnerów: DE | CZ | PL

  • Legnica dnia 30.03.2023 rok

 

  • PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI

XVIII Edycji Konkursu

 „Uczę się bezpiecznie żyć”

  • Etap półfinałowy Konkursu

Dnia 30 marca 2023 roku na hali MOS w Legnicy odbył się etap półfinałowy XVIII Edycji Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”.

Konkurs rozgrywał się w czterech kategoriach wiekowych:

  • Kategoria: Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne
  • kategoria klas I – III
  • kategoria klas IV – VI
  • kategoria klasy VII – VIII

Wzięło w nim udział ogółem 32  drużyny i 17 zawodników (kat. klasy VII – VIII) ze szkół oraz przedszkoli leżących na terenie Powiatu Legnickiego.

Po rozegraniu etapu półfinałowego, decyzją Komisji konkursowej na podstawie osiągniętej liczby  punktów w swojej kategorii wiekowej do  finału dolnośląskiego zakwalifikowały się następujące drużyny:

Kategoria klas 0

L.p.

Nazwa Szkoły, Przedszkola

Suma uzyskanych punktów

1.

Przedszkole Publiczne Nr 20 Głogów

97,0

2.

Publiczne Przedszkole Nr 2 Jawor

95,0

3.

Przedszkole Miejskie Nr 6 Polkowice

90,0

Kategoria klas I – III

L.p.

Nazwa Szkoły

Suma uzyskanych punktów

1.

Zespół Szkolno Przedszkolny Świerzawa

115,0

2.

Zespół Szkolno Przedszkolny Serby

112,5

3.

Szkoła Podstawowa Nr 18 Legnica

109,0

Kategoria klas IV– VI

L.p.

Nazwa Szkoły

Suma uzyskanych punktów

1.

Zespół Szkolno Przedszkolny Serby

134,5

2.

Zespół Szkolno Przedszkolny Świerzawa

134,5

3.

Szkoła Podstawowa Chobienia

133,0

Kategoria  klasy VII – VIII

L.p.

Nazwa Szkoły

Suma uzyskanych punktów

1.

Zespół Szkolno Przedszkolny Serby

130,0

2.

Szkoła Podstawowa Nr 7 Głogów

124,0

3.

Szkoła Podstawowa Buczyna

122,0

W imieniu Komisji Sędziowskiej

Sędziowie Główni:

1.  Wiesław Zielonka        ………… ……………………………………….

2. mł. bryg. Wojciech Baran ………………………………………………..