Euroregion Kontakt

 

JUBILEUSZOWY KONCERT MŁODZIEŻOWY 30-LECIA EUROREGIONU NYSA ZA NAMI

7 czerwca w jeleniogórskim Teatrze C.K.Norwida odbyła się Jubileuszowa Gala 30 lecia  Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. To pierwszy w Europie Środkowej i Wschodniej Euroregion na styku granic Polski, Czech i Niemiec.

Ponad 400 gości wysłuchało ciekawego programu muzycznego oraz dyskusji panelowych.

Wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Podgórzynie i z Teatru w Jabloncu nad Nysą tworząc wspólny polsko-czeski chór. Towarzyszyła im Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jeleniej Górze wzmocniona dorosłymi muzykami. Chórami i orkiestrą dyrygował Radosław Droń.

Wielką atrakcją był I Koncert fortepianowy c-moll Macieja Gałęskiego w opracowaniu Romana Samostrokova, to pierwsza kompozycja tego rodzaju w powojennych czasach ziemi jeleniogórskiej. Solistą był doskonały pianista, półfinalista Konkursu Chopinowskiego i wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu Gracjan Szymczak.

Chóry wykonały inne kompozycje :

Pieśń ”Kochaj mnie do końca świata” – M.Gałęskiego w solowym wykonaniu dyrektora Teatru Norwida Tadeusza Wnuka, a także pieśni „Kunegunda” – W.Stambulskiego  i „Prośba do Liczyrzepy” - M.Gałęskiego wykonane przez , Eleni Ioannidou z Goerlitz.

Samodzielnie dzieci zmierzyły się z trudnymi kompozycjami: Agnus Dei Romana Samostrokova i „Toccata Europejska” Andrzeja Szymalskiego.

Wszystkie wykonania chóralne i orkiestrowe zostały opracowane przez Romana Samostrokova.

Zanim Gala zaczęła się na dobre uczestnicy wysłuchali wiersza Kazimierza Pichlaka z muzyką Macieja Gałęskiego, który na fortepianie zaakompaniował Tadeuszowi Wnukowi.

 Obok treści muzycznych w programie znalazły się dyskusje panelowe: o historii powstania z udziałem Hansa Eggerta z Niemiec, Jaroslava Zamecnika z Czech i Marcina Zawiły z Polski, a także dyskusję o przyszłości Euroregionu Nysa, w której uczestniczyli trzej szefowie Euroregionu: Bernd Lange, Martin Puta i Piotr Roman.

 

Miłym akcentem było wręczenie Berndowi Lange, społecznie przewodniczącemu strony niemieckiej a zawodowo Staroście Powiatu Goerlitz., Srebrnego Krzyża Zasługi, którego dokonał z upoważnienia Prezydenta RP Piotr Roman.

 

Wśród gości wiele osób było rodzicami młodych wykonawców muzycznych. Nowością jubileuszowych obchodów Euroregionu Nysa było właśnie otwarcie gali dla wszystkich chętnych. Wśród uczestników dominowały bardzo ciepłe oceny tego wydarzenia i życzenia kolejnych co najmniej 30 lat działalności Euroregionu.

 

 

 

 

 

Projekt: „Jubileuszowy Koncert Młodzieżowy 30-lecia Euroregionu Nysa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa