Strony partnerów: DE | CZ | PL

Podstawowe informacje

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Euroregion obejmujący trzy obszary przygraniczne położone w środkowej Europie, u styku granic Polski (tereny Sudetów Zachodnich oraz powiat żarski), Czech (tereny Sudetów Zachodnich oraz region Usti nad Łabą: powiaty Krásná Lípa, Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nysą i Semily) i Niemiec (od Gór Łużyckich i Pogórza Łużyckiego na północ obejmując także Łużyce Dolne, powiaty Löbau – Żytawa, Budziszyn, Kamenz, Łużyce Górne – Dolny Śląsk).

Euroregion Nysa utworzony został w 1991 r.

Celem euroregionu jest poprawa standardu życia mieszkańców, rozwój gospodarczy, poprawa stanu środowiska przyrodniczego "Czarnego trójkąta Europy", budowa przejść granicznych oraz ochrona Gór Izerskich zagrożonych wyniszczającym działaniem kwaśnych deszczy.

Stolicami euroregionu są Jelenia Góra, Liberec i Żytawa.

__________________

źródło: Wikipedia


 

Jak powstał Euroregion Nysa ?

Jedyny w swoim rodzaju proces przemian w obszarze Europy objętym przełomem z lat 1989/90, nie mógł ominąć  terenów pogranicza wzdłuż Nysy.

Dla licznie występujących tu problemów i deficytów, jak np. :

  • dramatycznie zniszczone środowisko, niska przepustowość granic, brakująca i/lub niesprawna infrastruktura,
  • bariery językowe i nie istniejąca komunikacja transgraniczna
  • znaczne obciążenia i uprzedzenia będące dziedzictwem historii

należało znaleźć właściwe rozwiązania.

To wydawało się możliwe jedynie przy zastosowaniu specjalnych, dobrze dobranych instrumentów.

W toku wymiany doświadczeń z ówczesnymi prekursorami a dzisiejszymi partnerami i przyjaciółmi z Europy zachodniej, za nieuchronną konieczność uznano instytucjonalizację współpracy transgranicznej i urzeczywistniono ją w postaci Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

Pierwszym kamieniem milowym w tym procesie był Międzynarodowa Konferencja w Żytawie/Zittau (konferencja inicjatywna)  w dniach 23.-23. maja 1991 r., pod patronatem prezydentów Havla, Wałęsy i von Weizsäckera, którzy zaakceptowali „Memorandum” zarysowujące podstawowe kanony dalszego działania.

Formalny akt założycielski nastąpił na pierwszym posiedzeniu wspólnej RADY w dniu 21.12.1991 r.