Euroregion

Euroregion Bałtyk

Euroregion Beskidy

Euroregion Bug

Euroregion Glacensis

Euroregion Karpaty

Euroregion Łyna - Ława

Euroregion Niemen

Euroregion Nysa

Euroregion Pomerania

Euroregion Pradziad

Euroregion Pro Europa Viadrina

Euroregion Puszcza Białowieska

Euroregion Silesia

Euroregion Sprewa -Nysa - Bóbr

Euroregion Śląsk Cieszyński

Euroregion Tatry

---

żródło: http://www.euroregion-silesia.pl/

Euroregion

Euroregion to wydzielona jednostka na obszarze dwóch lub więcej państw, forma współpracy transgranicznej pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz regionami ich sąsiadów. W tworzeniu euroregionu uczestniczą przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz samorządowych, a niekiedy także inni posłowie społeczni i ekonomiczni regionów przygranicznych.

Działalność transgraniczną i euroregionalną regulują konwencje odpowiednich struktur międzynarodowych – Rady Europy i UE:

 • Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi (tzw. Konwencja Madrycka z 21 maja 1980),
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego,
 • Europejska Karta Samorządu Regionalnego,
 • Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych.

Cele, które powinny spełniać Euroregiony

 • zmiany charakteru granic i przezwyciężenia krępujących uregulowań państwowych dotyczących nieprzenikalności granic
 • umacnianie warunków gospodarczych i społeczno-kulturowych
 • czynienie ze zdecentralizowanych regionów siły napędowej współpracy ponadgranicznej
 • ułatwienie realizacji europejskiej polityki zagospodarowania przestrzennego
 • usuwanie przeszkód i nierówności ekonomicznych i infrastrukturalnych
 • określanie metod rozwiązywania problemów, przejawów niedorozwoju i uciążliwości charakterystycznych dla obszarów peryferyjnych
 • formułowanie zasad budowy podstaw wzajemnego zaufania i współpracy między instytucjami europejskimi oraz ich efektywności
 • budowanie i utrwalanie wzajemnych więzi

Finałowa gala konkursu o Nagrodę Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2015

Ważnym wydarzeniem rozpoczął Euroregion Nysa rok 2016. 

W dniu 13 stycznia b.r., w Europejskim Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Koźlicach pod Zgorzelcem odbyło się uroczyste zakończenie najnowszej edycji konkursu pod hasłem Nagroda Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2015.

Konkurs został ogłoszony w lipcu ub.r. przez trójstronne Prezydium ERN. Zadania organizatora tym razem powierzone zostały stronie polskiej, ściśle współdziałającej z biurami ERN w Zittau i Libercu. Oceny nominacji przedstawionych w trzech kategoriach konkursowych :

 1. Najlepsza transgraniczna współpraca komunalna
 2. Najlepsza współpraca transgraniczna w celu rozwoju wspólnego regionu urlopowego
 3. Najlepsza współpraca transgraniczna w dziedzinach: kultura/edukacja/sport

dokonało na podstawie uchwalonego przez Prezydium ERN regulaminu - 9-osobowe, trójstronne jury konkursowe.

Równolegle, Akademickie Centrum Koordynacyjne ERN, będące strukturą współdziałania sześciu saksońskich, czeskich i polskich szkół wyższych, wytypowało do nagród i wyróżnień autorów najciekawszych prac przedstawicieli najmłodszej generacji naukowców.

Wszystkich nominatów oraz laureatów nagród głównych przedstawiamy w prezentacji opracowanej przez Andrzeja Piętkę, dostępnej pod -> linkiem

Obradujące w tym samym dniu Prezydium ERN postanowiło, iż konkurs będzie kontynuowany w rytmie dwuletnim. Kolejna jego edycja odbędzie się w r. 2017, a rola jego organizatora, zgodnie z zasadą rotacji, została powierzona stronie niemieckiej.
W galowej uroczystości uczestniczyło ponad 100 osób.

Oryginalną oprawę muzyczną imprezy zapewnił folkowy zespół „Szyszak” z Zachełmia, m.in. grając i śpiewając kolędy. Nie tylko polskie, bo piękna „Cicha Noc” została wykonana także po niemiecku i czesku.

Foto-serwis z konkursowej gali zamieszczamy w naszej galerii. Te zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Miasta Bolesławiec.

Należy wspomnieć i podkreślić specyfikę miejsca, w którym odbyło się to  ważne dla ERN wydarzenie. Nowocześnie zaprojektowane i wyposażone „Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz Meetingpoint Music Messiaen” zostało otwarte w ubiegłym roku. Powstało, głównie w wyniku starań Gminy Zgorzelec, w miejscu gdzie w latach 1939-45 funkcjonował jeniecki obóz Stalag VIIIA. Przez obóz ten przeszło, w nim żyło i cierpiało około 120.000 jeńców wojennych z wielu krajów Europy, a ok. 10.000 z nich tu zmarło. Ten mało znany fragment historii regionu granicznego przybliża stała wystawa na terenie Centrum.

O cudzoziemcach i wielokulturowości dyskutują w KPSW

Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej wraz ze studentami zrzeszonymi w kole naukowym Komunikacji Wizerunkowej zapraszają na seminarium i debatę poświęconą wielokulturowości:

„Razem czy osobno – cudzoziemcy w przestrzeni EU”.

Prelegenci  dyskutować będą o edukacji międzykulturowej, postawach obywatelskich, konfliktach międzykulturowych oraz przenikaniu kultur i wyzwaniach związanych z integracją. Zaprezentują również doświadczenia wynikające zarówno z naszego funkcjonowania na pograniczu, jak i  integracji międzykulturowej w Hiszpanii. W otwartym dla zgromadzonych studentów i dziennikarzy panelu dyskusyjnym, debatujący porozmawiają o  możliwościach pozytywnego i skutecznego wykorzystania położenia geograficznego Kotliny Jeleniogórskiej i korzyściach, które mogą wynikać ze wspólnych inicjatyw podejmowanych przez społeczności międzykulturowe.

W seminarium uczestniczyć będą eksperci z zakresu nauk politycznych, europeistyki, psychologii, ochrony zabytków, jak również trenerzy zarządzania konfliktem i mediatorzy. Do Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej przybędą między innymi: dr. dr. hab. Aldona Wiktorska-Święcka -  stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych i licznych uczelni krajów Unii Europejskiej, ekspertka ONZ, UE i rządów Polski oraz Niemiec;  dr Jacek Trembecki -  będący uczestnikiem wielu międzynarodowych operacji, np. United Nations Transitional Authority in Cambodia, Multinational Force – Iraq, The International Security Assistance Force; Anna Zelno  - wykładowca w  Universitat Autònoma de Barcelona, członkini zarządu European institute for Managing, założycielka SIETAR Polska.

Seminarium odbędzie się w środę 23 listopada w budynku Wydziału Humanistycznego i Nauk Społecznych w sali nr 12, w godzinach 11 - 15.

PROGRAM - zobacz 

Osoby do kontaktu:

dr Jerzy Widerski – kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KPSW,     tel: 503 048 348
Tomasz Żylewicz – student Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, członek Koła Naukowego Komunikacji Wizerunkowej, tel: 791 966 025