Euroregion

mapa euroregionw

 

Euroregion Bałtyk

Euroregion Beskidy

Euroregion Bug

Euroregion Glacensis

Euroregion Karpaty

Euroregion Łyna - Ława

Euroregion Niemen

Euroregion Nysa

Euroregion Pomerania

Euroregion Pradziad

Euroregion Pro Europa Viadrina

Euroregion Puszcza Białowieska

Euroregion Silesia

Euroregion Sprewa -Nysa - Bóbr

Euroregion Śląsk Cieszyński

Euroregion Tatry

Euroregion Roztocze 

 

Euroregion

Euroregion to wydzielona jednostka na obszarze dwóch lub więcej państw, forma współpracy transgranicznej pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz regionami ich sąsiadów. W tworzeniu euroregionu uczestniczą przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz samorządowych, a niekiedy także inni posłowie społeczni i ekonomiczni regionów przygranicznych.

Działalność transgraniczną i euroregionalną regulują konwencje odpowiednich struktur międzynarodowych – Rady Europy i UE:

 • Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi (tzw. Konwencja Madrycka z 21 maja 1980),
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego,
 • Europejska Karta Samorządu Regionalnego,
 • Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych.

Cele, które powinny spełniać Euroregiony

 • zmiany charakteru granic i przezwyciężenia krępujących uregulowań państwowych dotyczących nieprzenikalności granic
 • umacnianie warunków gospodarczych i społeczno-kulturowych
 • czynienie ze zdecentralizowanych regionów siły napędowej współpracy ponadgranicznej
 • ułatwienie realizacji europejskiej polityki zagospodarowania przestrzennego
 • usuwanie przeszkód i nierówności ekonomicznych i infrastrukturalnych
 • określanie metod rozwiązywania problemów, przejawów niedorozwoju i uciążliwości charakterystycznych dla obszarów peryferyjnych
 • formułowanie zasad budowy podstaw wzajemnego zaufania i współpracy między instytucjami europejskimi oraz ich efektywności
 • budowanie i utrwalanie wzajemnych więzi

Finałowa gala konkursu o Nagrodę Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2015

Ważnym wydarzeniem rozpoczął Euroregion Nysa rok 2016. 

W dniu 13 stycznia b.r., w Europejskim Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Koźlicach pod Zgorzelcem odbyło się uroczyste zakończenie najnowszej edycji konkursu pod hasłem Nagroda Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2015.

Konkurs został ogłoszony w lipcu ub.r. przez trójstronne Prezydium ERN. Zadania organizatora tym razem powierzone zostały stronie polskiej, ściśle współdziałającej z biurami ERN w Zittau i Libercu. Oceny nominacji przedstawionych w trzech kategoriach konkursowych :

 1. Najlepsza transgraniczna współpraca komunalna
 2. Najlepsza współpraca transgraniczna w celu rozwoju wspólnego regionu urlopowego
 3. Najlepsza współpraca transgraniczna w dziedzinach: kultura/edukacja/sport

dokonało na podstawie uchwalonego przez Prezydium ERN regulaminu - 9-osobowe, trójstronne jury konkursowe.

Równolegle, Akademickie Centrum Koordynacyjne ERN, będące strukturą współdziałania sześciu saksońskich, czeskich i polskich szkół wyższych, wytypowało do nagród i wyróżnień autorów najciekawszych prac przedstawicieli najmłodszej generacji naukowców.

Wszystkich nominatów oraz laureatów nagród głównych przedstawiamy w prezentacji opracowanej przez Andrzeja Piętkę, dostępnej pod -> linkiem

Obradujące w tym samym dniu Prezydium ERN postanowiło, iż konkurs będzie kontynuowany w rytmie dwuletnim. Kolejna jego edycja odbędzie się w r. 2017, a rola jego organizatora, zgodnie z zasadą rotacji, została powierzona stronie niemieckiej.
W galowej uroczystości uczestniczyło ponad 100 osób.

Oryginalną oprawę muzyczną imprezy zapewnił folkowy zespół „Szyszak” z Zachełmia, m.in. grając i śpiewając kolędy. Nie tylko polskie, bo piękna „Cicha Noc” została wykonana także po niemiecku i czesku.

Foto-serwis z konkursowej gali zamieszczamy w naszej galerii. Te zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Miasta Bolesławiec.

Należy wspomnieć i podkreślić specyfikę miejsca, w którym odbyło się to  ważne dla ERN wydarzenie. Nowocześnie zaprojektowane i wyposażone „Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz Meetingpoint Music Messiaen” zostało otwarte w ubiegłym roku. Powstało, głównie w wyniku starań Gminy Zgorzelec, w miejscu gdzie w latach 1939-45 funkcjonował jeniecki obóz Stalag VIIIA. Przez obóz ten przeszło, w nim żyło i cierpiało około 120.000 jeńców wojennych z wielu krajów Europy, a ok. 10.000 z nich tu zmarło. Ten mało znany fragment historii regionu granicznego przybliża stała wystawa na terenie Centrum.

O cudzoziemcach i wielokulturowości dyskutują w KPSW

Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej wraz ze studentami zrzeszonymi w kole naukowym Komunikacji Wizerunkowej zapraszają na seminarium i debatę poświęconą wielokulturowości:

„Razem czy osobno – cudzoziemcy w przestrzeni EU”.

Prelegenci  dyskutować będą o edukacji międzykulturowej, postawach obywatelskich, konfliktach międzykulturowych oraz przenikaniu kultur i wyzwaniach związanych z integracją. Zaprezentują również doświadczenia wynikające zarówno z naszego funkcjonowania na pograniczu, jak i  integracji międzykulturowej w Hiszpanii. W otwartym dla zgromadzonych studentów i dziennikarzy panelu dyskusyjnym, debatujący porozmawiają o  możliwościach pozytywnego i skutecznego wykorzystania położenia geograficznego Kotliny Jeleniogórskiej i korzyściach, które mogą wynikać ze wspólnych inicjatyw podejmowanych przez społeczności międzykulturowe.

W seminarium uczestniczyć będą eksperci z zakresu nauk politycznych, europeistyki, psychologii, ochrony zabytków, jak również trenerzy zarządzania konfliktem i mediatorzy. Do Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej przybędą między innymi: dr. dr. hab. Aldona Wiktorska-Święcka -  stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych i licznych uczelni krajów Unii Europejskiej, ekspertka ONZ, UE i rządów Polski oraz Niemiec;  dr Jacek Trembecki -  będący uczestnikiem wielu międzynarodowych operacji, np. United Nations Transitional Authority in Cambodia, Multinational Force – Iraq, The International Security Assistance Force; Anna Zelno  - wykładowca w  Universitat Autònoma de Barcelona, członkini zarządu European institute for Managing, założycielka SIETAR Polska.

Seminarium odbędzie się w środę 23 listopada w budynku Wydziału Humanistycznego i Nauk Społecznych w sali nr 12, w godzinach 11 - 15.

PROGRAM - zobacz 

Osoby do kontaktu:

dr Jerzy Widerski – kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KPSW,     tel: 503 048 348
Tomasz Żylewicz – student Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, członek Koła Naukowego Komunikacji Wizerunkowej, tel: 791 966 025