Strony partnerów: DE | CZ | PL

Szkolenie dla gmin i powiatów Euroregionu Nysa pn "Ochrona ludności a realizacja zadań samorządu terytorialnego”.

W dniu 27 września 2021r. odbyło się w Bolesławcu szkolenie zorganizowane przez Euroregion Nysa na zlecenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej “Ochrona ludności a realizacja zadań samorządu terytorialnego”. Po raz pierwszy połączono Konferencję Krajową Euroregionu z blokiem merytorycznym ukierunkowanym na zarządzanie kryzysowe.
Szkolenie otworzył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Adam Konieczny przy udziale Wicewojewody Dolnośląskiego Bogusława Szpytmy, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka i Prezydenta Euroregionu Nysa Piotra Romana.
Przy współpracy z Biurem Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP przygotowano tematykę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa w związku z planowanymi zmianami ustawowymi. Główny wykład oraz dyskusję przeprowadził Stanisław Ręcławowicz – Dyrektor Biura Ochrony Ludności KG PSP. Omówiono również – przy udziale przedstawicieli Centrum Powiadamiana Ratunkowego we Wrocławiu - kwestię zmian w funkcjonowaniu telefonu alarmowego 112. Rolę potrzeby kooperacji wszystkich osób i instytucji związanych z bezpieczeństwem zaprezentował Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł. Ten zakres merytorycznie odpowiadał kompetencjom wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w samorządach. Uczestniczyli także przedstawiciele służb, inspekcji i straży, w tym Komendy Wojewódzkiej PSP.
Drugi blok szkoleniowy był adresowany do pracowników oświaty i nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy otrzymali specjalnie przygotowaną publikację “Ochrona ludności w edukacji szkolnej i przedszkolnej” opracowaną przez Elżbietę Lorenc-Mytnik, która była konsultantem całości tego bloku. Omówiono problematykę kooperacji podmiotów bezpieczeństwa w odniesieniu do edukacji szkolnej i przedszkolnej. W dalszej kolejności uczestnicy przeszli na stacje szkoleniowe, gdzie specjaliści z wielu dziedzin szeroko pojętego bezpieczeństwa udzielali porad praktycznych i prawnych uzupełniając w ten sposób teorię i zawartość opracowania. Pomocy na stacjach szkoleniowych udzielili : Państwowa Straż Pożarna z Komend w Zgorzelcu, Legnicy, Jeleniej Górze przy koordynacji Komendy Powiatowej w Bolesławcu, a także Nadleśnictwo Bolesławiec, Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu, Karkonoski Park Narodowy, WOPR Bolesławiec, GOPR, Państwowa Inspekcja Sanitarna w Bolesławcu, Straż Ochrony Kolei, Kuratorium Oświaty (Oddział Jelenia Góra).
Całemu szkoleniu towarzyszyła ekspozycja sprzętu wojskowego i żołnierski poczęstunek przygotowane przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, z których skorzystali także mieszkańcy Bolesławca.
Na zakończenie uczestnikom wręczono specjalne certyfikaty. W sumie w szkoleniu uczestniczyło ponad 200 osób.