Strony partnerów: DE | CZ | PL

20230307 101426

O kształceniu rzemieślników - renowatorów zabytków
Taki był przedmiot warsztatu trójstronnej grupy roboczej KULTURA - „Ochrona Zabytków”, który odbył się w biurze ERN w Jeleniej Górze we wtorek, 7. marca 2023r.
Ta tematyka pojawiała się od kilku lat w roboczych dyskusjach na kolejnych posiedzeniach naszej grupy roboczej. Konkretyzacja nastąpiła podczas poprzedniego spotkania (w poszerzonym gronie), w dniu 26. października ubiegłego roku w Zittau. Zgodzono się z propozycją zaprezentowaną przez stronę polską, aby - z uwagi na wyjątkową skalę bogactwa zabytkowej substancji w obszarze ERN, przy równoczesnym deficycie odpowiednio wykwalifikowanych fachowców tej branży - podjąć starania na rzecz rozwoju potencjału wykonawstwa renowacyjno-konserwatorskiego. A dotyczyć to ma nie tyle konserwatorów z cenzusem akademickim (tu znaczący deficyt nie występuje), co wykonawców bezpośrednich, czyli rzemieślników różnych specjalności. Uznano, że należy podjąć działania długofalowe, wpisujące się w nową strategię Euroregionu Nysa do roku 2027. Dla ich pilotowania na etapie przygotowawczym i "rozruchowym", mandat grupy roboczej otrzymał trójstronny zespół zadaniowy, który tworzą panowie: Jens Nieders (DE), Jiri Dvorak (CZ) i Jacek Jakubiec (PL).
Podczas wtorkowego warsztatu zespół ten zrelacjonował wyniki swych działań od poprzedniego warsztatu i zaprezentował ogólne założenia strategicznego, wielomodułowego projektu pod hasłem "Transgraniczne kształcenie rzemieślników w trójnarodowym obszarze kulturowym Polski, Czech i Saksonii".
Członkowie Sekretariatu ERN: p. Tomasz Śliwa (Jelenia Góra) oraz p. Markus Köhler (Zittau) poinformowali obecnych o możliwości wsparcia planowanych działań ze środków programu "Interreg".
W dyskusji plenarnej, w której wypowiadali się zarówno członkowie podgrupy roboczej "Ochrona Zabytków" jak i zaproszeni eksperci, ustalono że szczególnie pilne jest odbycie trójstronnych spotkań informacyjno-konsultacyjnych z liderami izb rzemieślniczych z Drezna, Wrocławia i Liberca a następnie z państwowymi organami i służbami konserwatorskimi trzech stron.
Kolejne spotkanie warsztatowe odbędzie się w Jabloncu nad Nysą (CZ) na przełomie maja i czerwca b.r., natomiast podsumowaniem obecnego etapu prac ma być trójstronna, specjalistyczna konferencja w IV kwartale b.r.
Jacek Jakubiec
 
20230307 114239