Strony partnerów: DE | CZ | PL

Wymiana doświadczeń samorządów Euroregionu Nysa w najważniejszych zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska i kwestii społecznych

 Výměna zkušeností samospráv Euroregionu Nysa o nejdůležitějších otázkách ochrany životního prostředí a sociálních otázkách

Cílem projektu je posílení institucionálních kapacit a rozvoj spolupráce mezi institucemi v Euroregionu Nisa.

Planowany projekt dotyczy współpracy samorządów polsko-czeskiego pogranicza na obszarze wsparcia i ma na celu wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i ich rozwój. W wyjazdach studyjnych wezmą udział przedstawiciele gmin i instytucji z polskiej strony Euroregionu, specjaliści zajmujący się ochroną środowiska, pracownicy firm komunalnych i osoby zajmujący się zagadnieniami pomocy społecznej.

Plánovaný projekt se týká spolupráce obcí v česko-polském příhraničí a je zaměřen na posílení institucionálních kapacit a jejich rozvoj. Studijních cest se zúčastní zástupci obcí a institucí z polské strany euroregionu, odborníci na ochranu životního prostředí, pracovníci městských firem a lidé pracující v oblasti sociální péče (30 osob). Uskuteční se setkání s představiteli českých samospráv a odborníky na komunální a sociální problematiku

Czas realizacji 1.04.2024 – 31.10.2024

Euroregion_NNN.png               INTERREG_Cz-Pl.png              Interreg_Czechy_Polska.png