Strony partnerów: DE | CZ | PL

Wydarzenia

Zapraszamy Państwa do korzystania z biteltu Euroregionu Nysa

https://kolejedolnoslaskie.pl/oferty-taryfowe/euro-nysa-ticket/

W XLIII Konferencji Krajowej Euroregionu Nysa, która odbyła się 27.09.2021 roku, uczestniczyło 37 Delegatów – przedstawicieli samorządów miast, gmin, powiatów, samorządu województwa oraz zaproszeni goście honorowi i przewodniczący grup roboczych.
Podczas konferencji Piotr Roman - Prezydent Euroregionu przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Euroregionu. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdania finansowe. Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdania oraz uchwały budżetowe.
Konwent Euroregionu otrzymał jednogłośnie absolutorium za 2020 rok.
Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Witold Wieczorek oraz Krzysztof Kolanowski ze Wspólnego Sekretariatu Współpracy Interreg Polska Saksonia przedstawili założenia dotyczące programów transgranicznych na lata 2021 -2027.
Podczas Konferencji odbyła się uroczystość wręczenia Srebrnego Krzyża Zasługi przyznanego przez Prezydenta RP dla Gerharda Watterotta, długoletniego dyrektora Biura Euroregionu Neisse w Zittau. Odznaczenie wręczył Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma.
Konferencji Krajowej towarzyszyło szkolenie „Ochrona ludności a realizacja zadań samorządu terytorialnego” zorganizowane  przez Euroregion Nysa (szczególne podziękowania dla Macieja Gałęskiego) na zlecenie Komendy Głównej Straży Pożarnej.

Szkolenie dla gmin i powiatów Euroregionu Nysa pn "Ochrona ludności a realizacja zadań samorządu terytorialnego”.

W dniu 27 września 2021r. odbyło się w Bolesławcu szkolenie zorganizowane przez Euroregion Nysa na zlecenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej “Ochrona ludności a realizacja zadań samorządu terytorialnego”. Po raz pierwszy połączono Konferencję Krajową Euroregionu z blokiem merytorycznym ukierunkowanym na zarządzanie kryzysowe.
Szkolenie otworzył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Adam Konieczny przy udziale Wicewojewody Dolnośląskiego Bogusława Szpytmy, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka i Prezydenta Euroregionu Nysa Piotra Romana.
Przy współpracy z Biurem Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP przygotowano tematykę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa w związku z planowanymi zmianami ustawowymi. Główny wykład oraz dyskusję przeprowadził Stanisław Ręcławowicz – Dyrektor Biura Ochrony Ludności KG PSP. Omówiono również – przy udziale przedstawicieli Centrum Powiadamiana Ratunkowego we Wrocławiu - kwestię zmian w funkcjonowaniu telefonu alarmowego 112. Rolę potrzeby kooperacji wszystkich osób i instytucji związanych z bezpieczeństwem zaprezentował Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł. Ten zakres merytorycznie odpowiadał kompetencjom wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w samorządach. Uczestniczyli także przedstawiciele służb, inspekcji i straży, w tym Komendy Wojewódzkiej PSP.
Drugi blok szkoleniowy był adresowany do pracowników oświaty i nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy otrzymali specjalnie przygotowaną publikację “Ochrona ludności w edukacji szkolnej i przedszkolnej” opracowaną przez Elżbietę Lorenc-Mytnik, która była konsultantem całości tego bloku. Omówiono problematykę kooperacji podmiotów bezpieczeństwa w odniesieniu do edukacji szkolnej i przedszkolnej. W dalszej kolejności uczestnicy przeszli na stacje szkoleniowe, gdzie specjaliści z wielu dziedzin szeroko pojętego bezpieczeństwa udzielali porad praktycznych i prawnych uzupełniając w ten sposób teorię i zawartość opracowania. Pomocy na stacjach szkoleniowych udzielili : Państwowa Straż Pożarna z Komend w Zgorzelcu, Legnicy, Jeleniej Górze przy koordynacji Komendy Powiatowej w Bolesławcu, a także Nadleśnictwo Bolesławiec, Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu, Karkonoski Park Narodowy, WOPR Bolesławiec, GOPR, Państwowa Inspekcja Sanitarna w Bolesławcu, Straż Ochrony Kolei, Kuratorium Oświaty (Oddział Jelenia Góra).
Całemu szkoleniu towarzyszyła ekspozycja sprzętu wojskowego i żołnierski poczęstunek przygotowane przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, z których skorzystali także mieszkańcy Bolesławca.
Na zakończenie uczestnikom wręczono specjalne certyfikaty. W sumie w szkoleniu uczestniczyło ponad 200 osób.

Zaproszenie do udziału w ogólnodostępnym bezpłatnym kursie online na temat Interreg i współpracy terytorialnej w Europie

Komisja Europejska (DG REGIO) we współpracy z  Uniwersytetem w Strasburgu uruchamia ogólnodostępny bezpłatny kurs online (MOOC- Massive Open Online Course)  na temat Interreg i współpracy terytorialnej w Europie.

 

Jaki jest cel kursu?
Kurs ma na celu przede wszystkim:

  • · podnieść świadomość Europejczyków na temat współpracy terytorialnej w Europie,
  • · promować wiedzę o współpracy terytorialnej wśród uczelni wyższych i instytucji badawczych.

 

Kto może wziąć udział w kursie?

Docelowi odbiorcy to, m.in:
• społeczność akademicka (np. studenci i naukowcy),

• praktycy współpracy terytorialnej (np. władze programowe, projektodawcy, partnerzy),

• mieszkańcy regionów przygranicznych i organizacje z siedzibą w regionach przygranicznych, które chcą promować rozwój swojego regionu,

• osoby i organizacje zaangażowane we wdrażanie strategii makroregionalnych.

 

Praktyczne informacje

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Udział jest bezpłatny.

Pierwszy termin kursu: od 7.03.2022 r. do 24.04.2022 r.

Rejestracja już ruszyła i odbywa się na stronie: http://interregmooc.csd.auth.gr/mooc/

3 marca 2017 r. , pod honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze świętowaliśmy 25-lecie Euroregionu Nysa. Moc wspomnień, odznaczeń państwowych, medali pamiątkowych, podziękowań, gratulacji oraz życzeń wypełniły Salę Koncertową po brzegi. Galę jubileuszową zwieńczył dwugodzinny, międzynarodowy koncert artystów polskich i czeskich ze światową prapremierą koncertu fortepianowego „Karkonoski” autorstwa Macieja Gałęskiego, nagrodzony owacją na stojąco. 

W ciągu 25 lat zrealizowaliśmy i dofinansowaliśmy ze środków Unii Europejskiej tysiące różnego rodzaju projektów. Euroregion Nysa wniósł wkład w rozwój gospodarczy regionu w biznesową współpracę małych i średnich przedsiębiorstw, we współpracę dotycząca kultury, edukacji i bezpieczeństwa. Dzięki wspólnym przedsięwzięciom wielu mieszkańców z trzech stron granic zawarło długotrwałe znajomości i przyjaźnie.