Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

DE | CZ | PL

Szkolenie dla gmin i powiatów Euroregionu Nysa pn "Ochrona ludności a realizacja zadań samorządu terytorialnego”.

W dniu 27 września 2021r. odbyło się w Bolesławcu szkolenie zorganizowane przez Euroregion Nysa na zlecenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej “Ochrona ludności a realizacja zadań samorządu terytorialnego”. Po raz pierwszy połączono Konferencję Krajową Euroregionu z blokiem merytorycznym ukierunkowanym na zarządzanie kryzysowe.
Szkolenie otworzył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Adam Konieczny przy udziale Wicewojewody Dolnośląskiego Bogusława Szpytmy, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka i Prezydenta Euroregionu Nysa Piotra Romana.
Przy współpracy z Biurem Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP przygotowano tematykę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa w związku z planowanymi zmianami ustawowymi. Główny wykład oraz dyskusję przeprowadził Stanisław Ręcławowicz – Dyrektor Biura Ochrony Ludności KG PSP. Omówiono również – przy udziale przedstawicieli Centrum Powiadamiana Ratunkowego we Wrocławiu - kwestię zmian w funkcjonowaniu telefonu alarmowego 112. Rolę potrzeby kooperacji wszystkich osób i instytucji związanych z bezpieczeństwem zaprezentował Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł. Ten zakres merytorycznie odpowiadał kompetencjom wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w samorządach. Uczestniczyli także przedstawiciele służb, inspekcji i straży, w tym Komendy Wojewódzkiej PSP.
Drugi blok szkoleniowy był adresowany do pracowników oświaty i nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy otrzymali specjalnie przygotowaną publikację “Ochrona ludności w edukacji szkolnej i przedszkolnej” opracowaną przez Elżbietę Lorenc-Mytnik, która była konsultantem całości tego bloku. Omówiono problematykę kooperacji podmiotów bezpieczeństwa w odniesieniu do edukacji szkolnej i przedszkolnej. W dalszej kolejności uczestnicy przeszli na stacje szkoleniowe, gdzie specjaliści z wielu dziedzin szeroko pojętego bezpieczeństwa udzielali porad praktycznych i prawnych uzupełniając w ten sposób teorię i zawartość opracowania. Pomocy na stacjach szkoleniowych udzielili : Państwowa Straż Pożarna z Komend w Zgorzelcu, Legnicy, Jeleniej Górze przy koordynacji Komendy Powiatowej w Bolesławcu, a także Nadleśnictwo Bolesławiec, Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu, Karkonoski Park Narodowy, WOPR Bolesławiec, GOPR, Państwowa Inspekcja Sanitarna w Bolesławcu, Straż Ochrony Kolei, Kuratorium Oświaty (Oddział Jelenia Góra).
Całemu szkoleniu towarzyszyła ekspozycja sprzętu wojskowego i żołnierski poczęstunek przygotowane przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, z których skorzystali także mieszkańcy Bolesławca.
Na zakończenie uczestnikom wręczono specjalne certyfikaty. W sumie w szkoleniu uczestniczyło ponad 200 osób.