Strony partnerów: DE | CZ | PL

W dniu 17 maja 2023. w Dolnośląskim Centrum Sportu w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach odbyła się 45 Konferencja Krajowa (Walne Zebranie) Euroregionu Nysa.
Delegaci reprezentujący 48 członków Euroregionu Nysa (gminy, powiaty i Województwo Dolnośląskie) wysłuchali informacji dotyczących działalności stowarzyszenie w roku 2022 oraz spraw bieżących, w tym funduszy, które będą dostępne w roku 2023 i latach następnych.
Nowy okres programowy Interreg 2021-2027 stawia przed Euroregionem dużo wyzwań, w tym m.in. konieczność
częściowej zmiany struktury organizacyjnej biura Euroregionu.
Delegaci zatwierdzili bilans i sprawozdania z działalności za rok 2022 i przyjęli plan finansowy na rok 2023.
Odbyły się także wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej, z powodu śmierci Pana Dariusza Pawliszczego, wieloletniego członka Komisji. Nowym członkiem Komisji został Pan Ryszard Kawka, Wójt Gminy Gromadka.
Bezpośrednio przed Konferencją Krajową obradował Konwent (Zarząd) Euroregionu Nysa. Obok tematyki sprawozdawczej omawiano bieżącą działalność, m.in. kwestie finansowania Konkursu "Uczę się bezpiecznie żyć", a także problematykę kończących się jak również nowo uruchamianych Funduszy Małych Projektów. Konwent zatwierdził m.in. skład komitetów sterujących FMP.