Strony partnerów: DE | CZ | PL

Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży

 

logo pnwm

Szanowni Państwo,

informujemy, że wciąż przyjmujemy wnioski o dofinansowanie projektów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży planowane do realizacji w roku 2024. Proszę jednak uwzględnić, że będziemy rozpatrywać tylko te wnioski, które wpłyną do systemu OASE (https://oase.dpjw.org/oase/oase_pl.html#oase_root) najpóźniej dwa miesiące przed rozpoczęciem projektu.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Jednostką Centralną PNWM w Euroregionie Nysa w Jeleniej Górze, tel. 75 7676470. Informacji udzielą Państwu Iwona Łuszczyszyn (Kierownik Programów Polsko-Niemieckich) oraz Magdalena Krygier (Koordynator Projektów Transgranicznych).

logo pnwm

Zapraszamy do składania wniosków projektowych o dofinansowanie projektów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) / Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW).

Wnioski proszę przesyłać w systemie oase https://oase.dpjw.org/oase/oase_pl.html#oase_root. Termin składania wniosków do jednostki centralnej PNWM w Euroregionie Nysa to 29.03.2024. W tym terminie proszę składać wnioski na wszystkie projekty planowane w roku kalendarzowym 2024. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane i dofinansowywane w miarę dostępności środków.

Więcej informacji na temat wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży znajdziecie Państwo tu:  https://pnwm.org/

W przypadku pytań dotyczących projektów realizowanych w ramach PNWM zapraszamy do kontaktu z Jednostką Centralną PNWM w Euroregionie Nysa w Jeleniej Górze, tel. 75 7676470. Informacji udzielą Państwu Iwona Łuszczyszyn (Kierownik Programów Polsko-Niemieckich) oraz Magdalena Krygier (Koordynator Projektów Transgranicznych).

Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko - niemieckie projekty.

Dwa kraje, jeden cel! - Łączymy młodych Polaków i Niemców! PNWM dotuje różnorodne spotkania młodzieży: od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe aż po projekty ekologiczne.

Od początku swej działalności PNWM dofinansowała już blisko 80 tys. projektów, w których wzięło udział przeszło 3 mln młodych ludzi.

(źródło: http://www.pnwm.org/)

 

Jednostka Centralna w Euroregionie Nysa

Euroregion Nysa współpracuje z PNWM od 1 stycznia 1996 r. i posiada status jednostki centralnej PNWM dla wymiany szkolnej oraz wymiany pozaszkolnej.

Euroregion Nysa udziela dofinansowania ze środków PNWM na spotkania młodzieży tak różnorodne w tematyce i formie, jak różnorodne są zainteresowania młodych ludzi – od np. tradycyjnych spotkań integracyjnych przez warsztaty teatralne, czy międzyszkolne projekty ekologiczne lub historyczne, po mecze piłki nożnej.

 

Wnioskowanie o dofinansowanie PNWM

Od 2020 r. Wnioskodawcy składają wnioski, rozliczenia i wszelkie dokumenty wyłącznie online, poprzez portal OASE!

Na stronie https://pnwm.org/wnioski/skladanie-wniosku/ można obejrzeć krótki film prezentujący OASE, portal PNWM do składania i rozliczania wniosków online.

 

Rozliczenie dofinansowania PNWM

Od 2020 r. Wnioskodawcy składają wnioski, rozliczenia i wszelkie dokumenty wyłącznie online, poprzez portal OASE!

Na stronie https://pnwm.org/wnioski/skladanie-wniosku/ można obejrzeć krótki film prezentujący OASE, portal PNWM do składania i rozliczania wniosków online. 


Przydatne / różne

Wszelkie potrzebne formularze i informacje, m.in. Informacje o dotacjach do projektów, indywidualne potwierdzenia udziału i listy uczestników projektu, logotypy PNWM, znajdą Państwo w zakładce https://pnwm.org/pliki-do-pobrania/

 

Małe projekty „4x3 - prosta sprawa!”

PNWM może dofinansować również np. wspólny występ z udziałem młodzieży z obu krajów na miejskim festynie albo film o wymianie drużyn piłkarskich. Może to też być publikacja o jubileuszu polsko - niemieckiego lub trójstronnego partnerstwa. „4×3 prosta sprawa!” umożliwia wspieranie małych projektów, które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży i których nie można rozliczyć według stawek dofinansowania PNWM. Istotne jest, aby te i podobne „produkty” dotarły do szerszego grona odbiorców niż tylko uczestniczki i uczestnicy projektu.

Dofinansowanie PNWM wynosi maksymalnie 3000 złotych przy założeniu, że wnioskodawca wniesie wkład własny w realizację projektu w wysokości minimum 10%.

Więcej informacji nt. "4x3 - prosta sprawa!" znajdą Państwo na stronie https://pnwm.org/dotacja/inne-dotacje/