Strony partnerów: DE | CZ | PL

Polska-Czechy

Zapraszamy do zapoznania się z Wytycznymi dla Wnioskodawcy  nowego programu FMP Interreg Czechy - Polska w okresie 2021 - 2027

 

WYTYCZNE DLA WNIOSKODAWCÓWSmenice_pro_zadatele_CZPL_7_8_2023_FINAL_verze_I_op.pdf (czplfmp.eu)

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 1. Wykaz załączników do wniosku projektowego
 2. Mapa obszaru wsparcia -  2_Smernice_Mapa-podporovaneho-uzemi_mapa-obszaru-wsparcia.pdf (czplfmp.eu)
 3. Wykaz kwalifikowalnych czeskich beneficjentów - 3_Smernice_Seznam-vhodnych-partneru_CR.pdf (czplfmp.eu)
 4. Wykaz kwalifikowalnych polskich beneficjentów - Kwalifikowalni wnioskodawcy w polskiej części Programu (czplfmp.eu)
 5. Kwalifikowalni beneficjenci – bez osobowości prawnej - 5_Smernice_Zpusobili-prijemci-–-bez-pravni-zpusobilosti.pdf (czplfmp.eu)
 6. Pravidla pro indikátory výsledku v malých projektech - Metodologie výkonnostního rámce (czplfmp.eu)
 7. Podstawowe zasady podejścia do wskaźników rezultatu w małych projektach - Metodologie výkonnostního rámce (czplfmp.eu)
 8. Pravidla pro indikátory výstupu v malých projektech - Metodologie výkonnostního rámce (czplfmp.eu)
 9. Podstawowe zasady podejścia do wskaźników produktu w małych projektach - Metodologie výkonnostního rámce (czplfmp.eu)
 10. Oświadczenie dot. przestrzegania Karty Praw Podstawowych_MFiPR (obowiązkowy załącznik dla polskich wnioskodawców) - 10_Smernice_Oswiadczenie-dot.-przestrzegania-Karty-Praw-Podstawowych_MFiPR.docx (live.com)
 11. Załącznik dla projektów dotyczących wzajemnych spotkań i programów szkoleniowych - 11_Priloha-pro-projekty-zamerene-na-vzajemne-setkavani-a-odbornou-pripravu.docx (live.com)
 12. Check-list Kontrola wymogów formalnych kwalifikowalności - Název projektu: (czplfmp.eu)
 13. Karta oceny - 13_Smernice_Hodnotici_tabulka_Karta_ocenynowa.pdf (czplfmp.eu)
 14. Dodatkowe informacje na temat pomocy publiczne - 14_Smernice_Doplnujici_informace_k_verejne_podpore.pdf (czplfmp.eu)
 15. Zobowiązanie wnioskodawcy do zapewnienia użyteczności studiów, strategii, planu itp. w praktyce - 15_Smernice_Zavazek-zadatele-zajistit-vyuzitelnost-studie-strategie-planu-apod.-v-praxi.docx (live.com)
 16. Umowa

FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINASOWANIE

 1. Budżet szczegółowy  - 

  Budżet szczegółowy ( DRAFT BUDGET ) dla szerokiej grupy docelowej

  Rozpocet_Budzet_FMP_DRAFT-BUDGET.xlsx (live.com)

  • Małe projekty ukierunkowane na szeroką grupę docelową w ramach Priorytetu 4
  • Małe projekty o charakterze inwestycyjnym w ramach Priorytetu 2
  • Pozostałe małe projekty

  Budżet szczegółowy dla wąskiej grupy docelowej w ramach Priorytetu 4

  Rozpocet_Budzet_PRO-UZKOU-CILOVOU-SKUPINU_DLA-WASKIEJ-GRUPY-DOCELOWEJ.xlsx (live.com)   
 2. Statut
 3. Wyciąg z rejestru
 4. Organ statutowy
 5. Oświadczenie partnerów z RCz (tylko wersja czeska) - Priloha_c_5_Cestne-prohlaseni-ceskeho-zadatele-o-FMP.docx (live.com)
 6. Oświadczenie partnerów z RP - Priloha_c_6_Oswiadczenie-wnioskodawcy-z-RP-o-FMP.docx (live.com)
 7. Oświadczenie o partnerstwie - Priloha_c_7_-PROHLASENI-O-PARTNERSTVI-_-OSWIADCZENIE-O-PARTNERSTWIE.doc (live.com)  - REALIZOWANE SAMODZIELNIE
 8. Porozumienie o współpracy - Priloha_-c_8_Dohoda-o-spolupraci_Porozumienie-o-wspolpracy-1.docx (live.com) - REALIZOWANE Z PRARTNEREM WIODĄCYM
 9. Identyfikacja rachunku bankowego (tylko partner wiodący) - Priloha_c_9_Identifikace-bankovniho-uctu_IDENTIFIKACJA-RACHUNKU-BANKOWEGO.docx (live.com)
 10. Załączniki do projektów realizacji robót budowlanych
 11. Oświadczenie wnioskodawcy wnioskującego o dofinansowanie w trybie de minimis
 12. Oświadczenie partnera dotyczące dofinansowania w trybie wyłączenia blokowego
 13. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 14. Opinia organu ochrony przyrody RDOŚ
 15. Identyfikacja powiązania inwestycji z ofertą turystyczną
 16. Zobowiązanie wnioskodawcy do zapewnienia użyteczności studiów, strategii, planu itp. w praktyce

link do generatora projektów Přihlášení do účtu | Správa malých projektů (cz-pl.eu)

link do oficjalnej strony internetowej nowego programu  FMP Interreg Czechy - Polska w okresie 2021 - 2027 Novinky – Fond malých projektů CZ / PL (czplfmp.eu)

 Zarządzający Euroregion Nisa z siedzibą w Republice Czeskiej

 

 Oddział biura w Polsce

1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra

Tel.(sekretariat): +48757676470 wew. 20; 36; 37 

 

Manažerky kontakt bezpośredni:

Agata Łojewska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: +48 757 676 472

mob.: +48 724 890 566

Aneta Piela

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: +48 757 676 472

mob.: +48 609 966 204

Beata Jędrzejak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: +48 757 676 472

mob.: +48 725 845 410

 

 Terminy naborów wniosków projektowych do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nisa na lata 2021-2027:

Priorytet 4 – Współpraca instytucji i mieszkańców – Cel 4.2 – Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego

Terminy EKS

Nabór I.  EKS Priorytet 4.2  - Nabór wniosków projektowych do 07.09.2023  -  Posiedzenie EKS 11.10.2023  - nabór zakończono

Nabór II. EKS Priorytet 4.2.  - Nabór wniosków projektowych do 20.11.2023 -  Posiedzenie EKS 30.01.2024

Nabór III. EKS Priorytet 4.2. - Nabór wniosków projektowych do 1.4.2024     -  Posiedzenie EKS 05.06.2024

Nabór IV. EKS Priorytet 4.2. - Nabór wniosków projektowych do 9.9.2024     -  Posiedzenie EKS 13.11.2024

 

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowany pierwszy nabór wniosków projektowych do Priorytetu 4.2 rozpoczyna się w dniu 8.8.2023 a kończy 7.9.2023

I posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Zarządzającego (EKS) planowane jest na 11.10.2023 r.

Rozpoczęcie naboru i przyjmowanie wniosków projektowych do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nisa na lata 2021-2027 dla Priorytetu 4 rozpoczyna się w dniu 24.07.2023 r.

Zakończenie I naboru przyjmowania wniosków projektowych przewidziany jest na 23.08. 2023 r.

Warunki I naboru:

 • W przypadku projektów złożonych w I. naborze najpóźniejszy termin zakończenia realizacji projektu to 31.12.2023 r.
 • Niemożliwe jest łączenie projektów dla szerokiej i wąskiej grupy

I posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Zarządzającego (EKS) planowane jest na koniec września 2023 r.

 

 

 
 

 

Nowe zasady składania i rozliczania wniosków projektowych:

Wydatki będą rozliczane w formie uproszczonej, co znacząco przyspieszy kontrolę składania i rozliczania małych projektów.

W ramach rozliczeń nie będzie potrzeby wypełniania/składania poszczególnych dokumentów (zamówień, faktur, dowodów dostawy, dowodów zapłaty, itp.), a zatem nie będą kontrolowane konkretne dokumenty księgowe.

Wprowadzono nowy, prostszy system do składania i rozliczania małych projektów = prostszy formularz wniosku projektowego. 

 

Fundusz będzie nadal zarządzany przez Euroregion, z tym że dla programu czesko-polskiego ustanowiony został tylko jeden Administrator – Euroregion Nisa z siedzibą w Libercu.

Punkty kontaktowe po obu stronach granicy:

Czeskie biuro:

Dom Europejski, U Jezu 525/4, 460 01 Liberec

Polski oddział biura:

Euroregion Nysa, 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra

 

W ramach FMP będzie można ubiegać się o dofinansowanie w następujących priorytetach:

Priorytet 2_SC 2.1 – TURYSTYKA - projekty wspierające poprawę wykorzystania potencjału turystycznego dla rozwoju gospodarczego pogranicza.

Priorytet 4_SC 4.2 – WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW - projekty wspierające współpracę podmiotów, których celem jest pogłębienie powiązań transgranicznych między mieszkańcami i instytucjami pogranicza polsko-czeskiego.

 

baner_pl_cz.png

 

Fundusz Małych Projektów - Czesko-Polski Program Interreg 2021-2027

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy nabory i przyjmowanie wniosków projektowych do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nisa na lata 2021-2027 dla Priorytetu 4 w dniu 24.07.2023 r.

 • Rozpoczęcie I. naboru wniosków projektowych planowane jest na 24.07.2023 r.
 • Zakończenie I. naboru wniosków projektowych planowane jest na 23.08.2023 r.
 • Pierwsze posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS)planowane jest na koniec września 2023 r.
 • Konsultacje projektów (osobiście, telefonicznie, mailowo)

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla Wnioskodawców, które poprowadzi Mgr. Ondřej Havlíček (tłumaczenie będzie zapewnione)

Seminarium dla wnioskodawców odbędzie się w dniu 14.07.2023 od 10:00 Link do seminarium:

 
 

 

 Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2021

Zobacz także:

Archiwum

Dokumenty do pobrania

 

 

 

 

24.06.2022

Informujemy, że uruchomiony został dodatkowy, ostatni nabór wniosków.

Polscy wnioskodawcy mogą składać wnioski na projekty typu C i typu A w ramach Osi Priorytetowej nr 2 oraz nr 4

Rzeczowa realizacja projektów musi być zakończona najpóźniej do 31 marca 2023 r., (w żadnych okolicznościach nie będzie możliwe przedłużenie okresu realizacji projektu poza ww. datę).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: (do) 2 sierpnia 2022 r.

TERMIN POSIEDZENIA EKS: 29 września 2022 r.

27.04.2022

 Informujemy, że Euroregion Nysa otrzymał zgodę Instytucji Zarządzającej na wydłużenie okresu realizacji Programu, a tym samym także rzeczowej realizacji mikroprojektów - w związku z tym, projekty składane w obecnym naborze mogą być realizowane do 31 marca 2023 r. (wcześniej obowiązywał termin do 31.12.2022 r.)