Strony partnerów: DE | CZ | PL

Wydarzenia

20230307 101426

O kształceniu rzemieślników - renowatorów zabytków
Taki był przedmiot warsztatu trójstronnej grupy roboczej KULTURA - „Ochrona Zabytków”, który odbył się w biurze ERN w Jeleniej Górze we wtorek, 7. marca 2023r.
Ta tematyka pojawiała się od kilku lat w roboczych dyskusjach na kolejnych posiedzeniach naszej grupy roboczej. Konkretyzacja nastąpiła podczas poprzedniego spotkania (w poszerzonym gronie), w dniu 26. października ubiegłego roku w Zittau. Zgodzono się z propozycją zaprezentowaną przez stronę polską, aby - z uwagi na wyjątkową skalę bogactwa zabytkowej substancji w obszarze ERN, przy równoczesnym deficycie odpowiednio wykwalifikowanych fachowców tej branży - podjąć starania na rzecz rozwoju potencjału wykonawstwa renowacyjno-konserwatorskiego. A dotyczyć to ma nie tyle konserwatorów z cenzusem akademickim (tu znaczący deficyt nie występuje), co wykonawców bezpośrednich, czyli rzemieślników różnych specjalności. Uznano, że należy podjąć działania długofalowe, wpisujące się w nową strategię Euroregionu Nysa do roku 2027. Dla ich pilotowania na etapie przygotowawczym i "rozruchowym", mandat grupy roboczej otrzymał trójstronny zespół zadaniowy, który tworzą panowie: Jens Nieders (DE), Jiri Dvorak (CZ) i Jacek Jakubiec (PL).
Podczas wtorkowego warsztatu zespół ten zrelacjonował wyniki swych działań od poprzedniego warsztatu i zaprezentował ogólne założenia strategicznego, wielomodułowego projektu pod hasłem "Transgraniczne kształcenie rzemieślników w trójnarodowym obszarze kulturowym Polski, Czech i Saksonii".
Członkowie Sekretariatu ERN: p. Tomasz Śliwa (Jelenia Góra) oraz p. Markus Köhler (Zittau) poinformowali obecnych o możliwości wsparcia planowanych działań ze środków programu "Interreg".
W dyskusji plenarnej, w której wypowiadali się zarówno członkowie podgrupy roboczej "Ochrona Zabytków" jak i zaproszeni eksperci, ustalono że szczególnie pilne jest odbycie trójstronnych spotkań informacyjno-konsultacyjnych z liderami izb rzemieślniczych z Drezna, Wrocławia i Liberca a następnie z państwowymi organami i służbami konserwatorskimi trzech stron.
Kolejne spotkanie warsztatowe odbędzie się w Jabloncu nad Nysą (CZ) na przełomie maja i czerwca b.r., natomiast podsumowaniem obecnego etapu prac ma być trójstronna, specjalistyczna konferencja w IV kwartale b.r.
Jacek Jakubiec
 
20230307 114239

 Nagroda_2023.png

7 grudnia 2023 roku odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa w Filmpalast Görlitz. Prezydenci Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, Starosta Powiatowy dr hab. Stephan Meyer, Hejtman Kraju Libereckégo Martin Půta i Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman – wręczyli w tym roku nagrodę trzem instytucjom za wzorową współpracę transgraniczną oraz nagrodę za osobowość, za zaangażowanie w pozytywny wpływ na Euroregion.

Nagrodę Euroregionu za wzorową współpracę transgraniczną otrzymali otrzymali: Naturpark Zittauer  Gebirge i Mikroregion Podralsko, Zdravatnická záchranná služba  Libereckeho kraje p.o. i Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, Hasičský záchranny sbor Liberckeho kraje, Miasto Jelenia Góra oraz Powiat Karkonoski,

W kategorii „Osobowość za zaangażowanie w działania na rzecz Euroregionu” nagrodę otrzymał Bernd Lage wieloletni Prezydent Euroregionu Neisse.

Akademickie Centrum Koordynacyjne ERN nagrodziło młodych naukowców;

I miejsce Michaela  Matušková – Uniwersytet Techniczny w Libercu

II miejsce Aleksander Znosko-Czarnecki Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Filia w jeleniej Górze

III miejsce Nataniel Chojnowski Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Nagroda Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

 

Informujemy, że rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027, które trwają od 15 lipca do 13 sierpnia 2021 roku.

 

Konsultacje skierowane są przede wszystkim do osób i instytucji zainteresowanych współpracą transgraniczną pomiędzy Polską i Saksonią, w tym m.in. do beneficjentów dotychczasowych edycji programu Polska-Saksonia, potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli władz państwowych i samorządów terytorialnych oraz ich jednostek, przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i szkół, jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorców, euroregionów, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, kościołów i związków wyznaniowych, a także do osób fizycznych.

 

Szczegóły konsultacji opublikowane są w języku polskim i niemieckim pod następującym linkiem:

Konsultacje publiczne projektu Programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (ewt.gov.pl)

 

W ramach konsultacji, w dniu 27 lipca o godzinie 13:00, odbędzie się Webinarium na temat programu. Spotkanie tłumaczone będzie na język polski i niemiecki. Agendę Webinarium oraz link do formularza rejestracyjnego udostępnimy w najbliższych dniach na stronie internetowej programu w zakładce Program 2021-2027. Zaproszenie na wydarzenie przekażemy Państwu w odrębnym mailu.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie na stronach swoich instytucji ogłoszenia o Konsultacjach, prosimy o podlinkowanie ogłoszenia ze strony ewt.gov.pl: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/konsultacje-programow/konsultacje-publiczne-projektu-programu-interreg-polska-saksonia-2021-2027/ .

 

3 marca 2017 r. , pod honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze świętowaliśmy 25-lecie Euroregionu Nysa. Moc wspomnień, odznaczeń państwowych, medali pamiątkowych, podziękowań, gratulacji oraz życzeń wypełniły Salę Koncertową po brzegi. Galę jubileuszową zwieńczył dwugodzinny, międzynarodowy koncert artystów polskich i czeskich ze światową prapremierą koncertu fortepianowego „Karkonoski” autorstwa Macieja Gałęskiego, nagrodzony owacją na stojąco. 

W ciągu 25 lat zrealizowaliśmy i dofinansowaliśmy ze środków Unii Europejskiej tysiące różnego rodzaju projektów. Euroregion Nysa wniósł wkład w rozwój gospodarczy regionu w biznesową współpracę małych i średnich przedsiębiorstw, we współpracę dotycząca kultury, edukacji i bezpieczeństwa. Dzięki wspólnym przedsięwzięciom wielu mieszkańców z trzech stron granic zawarło długotrwałe znajomości i przyjaźnie. 

Miejscem szczególnym, przyjaznym i inspirującym dla polsko -czeskiej współpracy i działań artystycznych jest Laboratorium szkła - huta w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

W dniach 16-20 lipca trwa „ Festiwal szkła”, odbywają się pokazy, warsztaty i wykłady z udziałem  artystów z Polski, Czech i Słowacji. Wydarzenie dofinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów.

 

W dniu 13 września 2021r. w siedzibie Euroregionu odbył się X Konwent Euroregionu Nysa. Przedmiotem posiedzenia były przygotowania do XLIII Konferencji Krajowej ERN oraz bieżące tematy dotyczące działań Euroregionu Nysa.