Strony partnerów: DE | CZ | PL

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

użytkowników korzystających z serwisu internetowego, w tym ze spotkań on line, i korespondencji elektronicznej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

korzystając z pakietu usług internetowych związanych z działalnością statutową Euroregionu Nysa zawartych na stronie/stronach internetowych Euroregionu, a także uczestnicząc w spotkaniach on line realizowanych za pośrednictwem tej/tych stron lub innych platform rekomendowanych przez Euroregion Nysa związanych z realizacją zadań euroregionalnych, jak również w zakresie korespondencji mail i innych form korespondencji elektronicznej, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 - zwanego dalej RODO.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euroregion Nysa, z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 57.

 2. Kontakt z Biurem Euroregionu Nysa jest możliwy w siedzibie (jw.) lub drogą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania i transparentności działań Euroregionu Nysa, także w zakresie organizacji pożytku publicznego.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są samorządy – członkowie Euroregionu Nysa, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące w ramach inicjatyw euroregionalnych lub angażujących Euroregion Nysa, podmioty na podstawie oddzielnych umów i uregulowań, w tym międzynarodowe oraz osoby uczestniczące w posiedzeniach/obradach/wydarzeniach Euroregionu Nysa. W ramach jawności i transparentności występują również przekazy medialne i społecznościowe, których odbiorcami są osoby korzystające z tych przekazów.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy czasowe związane z realizacją działań Euroregionu Nysa zarówno w nawiązaniu do określonych przepisów prawa i regulacji wewnętrznych, jak i odniesień sprawozdawczych, monograficznych, opracowań naukowych itp.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza granice wyłącznie w oparciu o współpracę w ramach Euroregionu Nysa, przy czym posiedzenia/obrady/wydarzenia będą zawierały informację o tym fakcie.

 7. W związku z przetwarzaniem przez Euroregion Nysa danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści danych na podstawie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z zastrzeżeniem, że udostępnione dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Euroregion Nysa,

  •  sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO

  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 RODO

 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza obowiązujące przepisy Rozporządzenia.

 9. W oparciu o zebrane dane osobowe Euroregion Nysa nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zadań publicznych w ramach Euroregionu Nysa.