Strony partnerów: DE | CZ | PL

Zaproszenie do udziału w ogólnodostępnym bezpłatnym kursie online na temat Interreg i współpracy terytorialnej w Europie

Komisja Europejska (DG REGIO) we współpracy z  Uniwersytetem w Strasburgu uruchamia ogólnodostępny bezpłatny kurs online (MOOC- Massive Open Online Course)  na temat Interreg i współpracy terytorialnej w Europie.

 

Jaki jest cel kursu?
Kurs ma na celu przede wszystkim:

  • · podnieść świadomość Europejczyków na temat współpracy terytorialnej w Europie,
  • · promować wiedzę o współpracy terytorialnej wśród uczelni wyższych i instytucji badawczych.

 

Kto może wziąć udział w kursie?

Docelowi odbiorcy to, m.in:
• społeczność akademicka (np. studenci i naukowcy),

• praktycy współpracy terytorialnej (np. władze programowe, projektodawcy, partnerzy),

• mieszkańcy regionów przygranicznych i organizacje z siedzibą w regionach przygranicznych, które chcą promować rozwój swojego regionu,

• osoby i organizacje zaangażowane we wdrażanie strategii makroregionalnych.

 

Praktyczne informacje

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Udział jest bezpłatny.

Pierwszy termin kursu: od 7.03.2022 r. do 24.04.2022 r.

Rejestracja już ruszyła i odbywa się na stronie: http://interregmooc.csd.auth.gr/mooc/