Strony partnerów: DE | CZ | PL

Dwa kraje, jeden cel! - Łączymy młodych Polaków i Niemców. Przede wszystkim dotujemy różnorodne spotkania młodzieży: od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe aż po projekty ekologiczne.

Od czasu powołania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przez Rządy Polski i Niemiec w 1991 roku wsparliśmy finansowo spotkania prawie 2,5 milionów młodych ludzi.

(źródło: http://www.pnwm.org/)Wytyczne PNWM

pobierz

Wnioskowanie o dofinansowanie PNWM

4x3 prosta sprawa

Wniosek o dofinansowanie

Wskazówki do wypełniania wniosku

Wskazówki do załącznika trójstronne

Załącznik do projektów trójstronnych


Rozliczenie dofinansowania PNWM

Warunki rozliczenia

Rozliczenie podmiotu

Lista uczestników

Sprawozdanie

Zrealizowany program

Zestawienie wydatków


Przydatne / różne

Gry na spotkania trójstronne

Info dla projektów PL-D-CZ

Info dla projektów PL-D-F

Karty językowe

PLAKAT_Jugendbegegnungen_A3_Rueckseite

PLAKAT_Jugendbegegnungen_A3_Vorderseite

Publikacja Jak sąsiad z sąsiadem


Wydarzenia

Konferencja roczna PNWM - wymiana szkolna i sportowa Berlin 2008

Partner Meeting in Armenia


Sprawozdania roczne Jednostki Centralnej PNWM w Euroregionie Nysa

Sprawozdanie za rok 2007
Sprawozdanie za rok 2006
Sprawozdanie za rok 2005    
Sprawozdanie za rok 2004