Strony partnerów: DE | CZ | PL

W dniu 21 listopada 2023 r. w Katowicach odbyła się konferencja pn. LOKALNE WYZWANIA, MIĘDZYNARODOWE ROZWIĄZANIA

zorganizowana przez polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Uczestnicy mogli zapoznać się z programami INTERREG Europa, INTERREG Europa Środkowa oraz INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

403651254 862523738661898 6853941091324320594 n

W programach mogą uczestniczyć jako beneficjenci:

 • Władze centralne (w tym państwowe jednostki budżetowe).
 • Władze samorządowe szczebla regionalnego i lokalnego (w tym samorządowe jednostki budżetowe).
 • Podmioty prawa publicznego (np. publiczne uczelnie, instytuty, agencje itp.)
 • Prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną (np. izby, fundacje itp.).

Krótka charakterystyka porgramów Interreg.: 

 1. Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Program jest realizowany na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Instytucją Zarządzającą programem jest miasto Wiedeń. Projekty realizowane będą w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia.

Priorytety i cele szczegółowe programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Priorytet 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej

1.1. Wzmacnianie zdolności innowacyjnych

1.2. Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej

2.1. Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej

2.2. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu

2.3. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym

2.4. Ochrona środowiska

2.5. Zielona mobilność miejska

Priorytet 3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej

3.1. Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych

Priorytet 4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej

4.1. Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej

W pierwszym naborze projektów

Zatwierdzono 53 projekty spośród 280 złożonych. Wybrane projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości blisko 100 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 41 projektach bierze udział 66 polskich partnerów z trzynastu województw. Sześcioma projektami zarządzają polskie instytucje:

 • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" – projekt „More than a village”
 • Politechnika Wrocławska – projekt „SMERF”
 • Główny Instytut Górnictwa – projekt „MAURICE”
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – projekt „NEXTLEVEL Parking”
 • Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. – projekt „SMART CIRCUIT”
 • Powiat Rzeszowski – projekt „Central Mountains”

 

Na szczególną uwagę zasługuje nasz lokalny projekt: Politechniki Wrocławskiej pod nazwą „projekt SMERF”, który ma dostarczyć małym i średnim przedsiębiorstwom odpowiednich narzędzi do zastosowania nowoczesnych technologii w czterech kluczowych obszarach: kultury innowacyjnej, cyfryzacji produkcji, otwartych innowacji 2.0 i ekonomii współdzielenia oraz zielonej gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju.

Zamierzamy także zachęcać małe i średnie przedsiębiorstwa do współpracy z innymi podmiotami, wymiany wiedzy i zasobów oraz budowania platform do tworzenia innowacyjnych ekosystemów.  Będziemy też promować praktyki związane z ochroną środowiska, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz rozwijaniem strategii opartych na zrównoważonym rozwoju.

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
Departament Współpracy Terytorialnej 
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej
ul. Słowackiego 13
40-094 Katowice
tel. +48 22 273 81 75
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc publiczna

Zgodnie z informacją przekazaną przez UOKiK na polskich instytucjach udzielających pomocy publicznej stronom trzecim, również na podstawie art. 20a GBER, spoczywają dodatkowe obowiązki. Wyjaśnień i pomocy w tym zakresie udziela:

Pan Marcin Machoń
Departament Monitorowania Pomocy Publicznej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel: +48 22 55 60 876
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz poszukiwania partnerów

Krajowy Punkt Kontaktowy oferuje dodatkową pomoc w znalezieniu partnerów do projektu.
Jeśli nie udało się Państwu znaleźć partnerów na platformie oferowanej przez program Applicant Community, ani w bazie danych KEEP, ani na portalu kojarzącym partnerów projektów Horyzont i Interreg zapraszamy do wypełnienia w języku angielskim formularza poszukiwania partnerów (DOCX 43 KB).

Wypełniony formularz w wersji edytowalnej oraz skan podpisanego formularza proszę przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Program Interreg Europa 2021-2027 wspiera wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu.

Budżet programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 379 482 670 euro. 
Rolę Instytucji Zarządzającej pełni francuski region Hauts-de-France. Wspólny Sekretariat mieści się w Lille, we Francji.
Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Europa 2021-2027 w dniu 5 lipca 2022 roku.

Zasięg geograficzny: 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegia, Szwajcaria.

Dofinansowanie w postaci refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych wynosi 80% dla podmiotów publicznych, 70% dla prywatnych.

Dofinansowanie wkładu własnego dla partnerów z Polski

Na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej została zamieszczona nowa „Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 98, 99”.

Dokument ten pozwala na dofinansowanie wkładu własnego wszystkich polskich partnerów realizujących projekty w programie Interreg Europa 2021-2027. Partnerzy projektów mogą uzyskać środki w wysokości do 15% kwalifikowalnych wydatków.

W przypadku pytań związanych z możliwością ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego ze środków rezerwy budżetu państwa możliwy jest o kontakt z Krzysztofem Tomczykiem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Polecamy również program:

 • NTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021 – 2027

Obszar Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego obejmuje dziewięć krajów: osiem państw członkowskich UE (obszar całej Polski) i jeden kraj spoza UE (Norwegia). 

Program obejmuje obszar o powierzchni około 2,9 mln km², na którym zamieszkuje 80 mln mieszkańców, przy czym większa część obszaru objętego programem zaliczana jest do obszarów wiejskich.

https://interreg-baltic.eu/about/

Wszelkie informacje na temat programów, poszukiwania partnerów oraz składania wniosków można uzyskać na stronach internetowych ww. programów.

 

Europa Środkowa program Interreg 2021-2027