Strony partnerów: DE | CZ | PL

Aktualności

 

 

Uprzejmie informujemy o terminie II naboru wniosków projektowych do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nisa na lata 2021-2027 w Priorytecie 4 – Współpraca instytucji i mieszkańców – Cel 4.2 – Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego:

Nabór wniosków projektowych do 20.11.2023   -   Posiedzenie EKS 30.01.2024

 

baner_pl_cz.png    

 

Zaktualizowany pierwszy nabór wniosków projektowych do Priorytetu 4.2 rozpoczyna się w dniu 8.8.2023 a kończy 7.9.2023

I posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Zarządzającego (EKS) planowane jest na 11.10.2023 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami składania i rozliczania wniosków projektowych w Programie INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa - 2021 - 2027.

Wszystkie informacje wraz z danymi do kontaktu bezpośredniego znajdziecie Państwo w zakładce Interreg Polska-Czechy (euroregion-nysa.pl)

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, umowa dotacji nr 1141/D/EE/JG/2022, wartość zadania: 75.000,00 zł, wysokość dofinansowania 20.039,66 zł. www.wfosigw.wroclaw.pl.

Sprawozdanie z realizacji XVII Konkursu "Uczę się bezpiecznie żyć" - edycja 2022r.

Zobacz:

Film edukacyjny dla dzieci i młodzieży “Uczę się bezpiecznie żyć”

Sprawozdanie: Sprawozdanie za rok 2022