Strony partnerów: DE | CZ | PL

 

W biurze Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze, 14.12.2022 odbyło się kolejne polsko-niemieckie spotkanie robocze, dotyczące przygotowań Funduszu Małych Projektów w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Tym razem przedmiotem spotkania było opracowanie procedur dla nowego FMP. Najwięcej czasu poświęcono procedurze oceny wniosków projektowych, które będą składane do FMP PL-SN. Procedura ta różni się od procedury w obecnie już kończącej się perspektywie finansowania, nie w zasadniczych kwestiach, ale w szczegółach już tak i te wymagały wspólnego wypracowania optymalnych rozwiązań.

Przypominamy, że w FMP PL-SN 2021-2027 będzie prawie 4,5 mln EUR do rozdysponowania na małe projekty. O szczegółach dotyczących warunków aplikowania będziemy informować na bieżąco od początku przyszłego roku.

narada obrazek