Strony partnerów: DE | CZ | PL

Oto kilka informacji o stanie przygotowań do realizacji Funduszu Małych Projektów.

Fundusz Małych Projektów (FMP) jest wpisany w 3. (3.1) priorytet Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 – Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji. Na priorytet ten przewidziano łącznie 12,055 mln EUR, z tego na FMP przeznaczone jest 5,6 mln EUR.

FMP realizowany będzie przez Euroregion Nysa w Jeleniej Górze we współpracy z Euroregionem Neisse e.V. w Zittau. Zarządzać projektem będzie strona polska.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2021-2027", został złożony 17.02.2023 do Wspólnego Sekretariatu PW Interreg Polska - Saksonia 2021-2027. Aktualnie jest w trakcie oceny, po zakończeniu której zostanie przedłożony Komitetowi Monitorującemu do zatwierdzenia. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu FMP spodziewane jest na przełomie kwietnia i maja 2023 r.

Sekretariat FMP (czyli pracownicy Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze i Euroregion Neisse e.V. w Zittau) wciąż pracuje nad wzorami dokumentów i formularzy, niezbędnych do aplikowania, zawarcia umów
o dofinansowanie oraz rozliczenia zrealizowanych projektów. Ustalany jest również wstępny harmonogram szkoleń z zakresu wnioskowania do FMP dla polskich i niemieckich wnioskodawców.

Pierwszy nabór wniosków projektowych do FMP Polska – Saksonia 2021-2027 planowany jest po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu FMP, czyli w kwietniu / maju 2023. Informacja o naborze pojawi się na naszym fb i na stronie internetowej.

Aby skutecznie dotrzeć do wszystkich zainteresowanych realizacją projektów w FMP, informacje przekazywane będą również bezpośrednio mailem. Dlatego zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tel. 75 76 76 470) naszych dotychczasowych wnioskodawców, w celu aktualizacji adresów e-mail oraz również instytucje/ organizacje, które nie korzystały jeszcze z dofinansowania w ramach FMP.
Z przyjemnością uzupełnimy naszą bazę adresów e-mail i poznamy się z Państwem!

fb 07032023 11